godlo

LUSSA

Kancelaria Notarialna

Opłaty notarialne


W praktyce notarialnej pytanie o wysokość opłat jest często pierwszym pytaniem jakie strona czynności kieruje do notariusza często nie mając jasnego pojęcia o tym czego dotyczyć będzie umowa. Żeby dokładnie obliczyć opłaty konieczne jest nie tylko ustalenie rodzaju i elementów dokonywanej czynności lecz również sprawdzenie dokumentów, wpisów w księdze wieczystej. Wynika to z tego, że na sumę tzw. “opłat notarialnych” składają się pobierane niejako “w imieniu” Urzędu Skarbowego podatki, opłaty sądowe także pobierane nie na rzecz notariusza a na rzecz Sądu i w końcu wynagrodzenie notariusza stanowiące ułamek tej kwoty.

Dlatego pobierane przez notariusza opłaty będą zależały bardziej od rodzaju czynności i stanu dokumentów niż od woli notariusza i przy każdej umowie będą trochę inne między innymi ze względu na potrzebę ustanowienia lub wykreślenia służebności, czy dokonanie innych dodatkowych wpisów.

Podatek

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399). Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).

Taksa Notarialna

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.

Opłata Sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).