godlo

LUSSA

Kancelaria Notarialna

O kancelarii


Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Podtrzymując wieloletnią tradycję naszej kancelarii zapewniamy wysokiej klasy profesjonalizm, rzetelność i indywidualne podejście do klienta.

Kancelaria kontynuuje tradycje kancelarii prowadzonej wcześniej przez Elżbietę Lussa.

Od powstania naszej kancelarii w 1991 roku zgromadziliśmy ogromne doświadczenie w zakresie dokonywania pełnego spektrum czynności notarialnych dokonywanych przez różnego rodzaju podmioty; osoby fizyczne z kraju i z zagranicy, spółki, jednostki samorządowe, przedsiębiorców, fundacje kościelne, osoby prawne. Ogromną wagę przykładamy do wymogu zachowania tajemnicy zawodowej, gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

piotr_elzbieta2

Piotr Sebastian Lussa

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie zawodowo związany jest z notariatem. W 2008 roku uzyskał od Ministra Sprawiedliwości nominację na notariusza w Białymstoku. W latach 2008-2019 prowadził kancelarię notarialną z Elżbietą Lussa w formie spółki cywilnej. Obecnie kontynuuje tą działalność jednoosobowo.

Elżbieta Lussa

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1972 roku. Od 1984 roku notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku, po wejściu w życie ustawy prawa o notariacie od 1991 do 2008 roku prowadziła własną kancelarię notarialną. W latach 2008-2019 prowadziła kancelarię notarialną z Piotrem Sebastianem Lussa w formie spółki cywilnej. Obecnie jako emerytowany notariusz i nestor naszej kancelarii Elżbieta Lussa jest stałym współpracownikiem a także działa jako zastępca notariusza.

Jeśli zechcą Państwo dokonać czynności notarialnej w naszej Kancelarii…

Prosimy o kontakt w celu ustalenia rodzaju, dokładnej treści tej czynności i potrzebnych dokumentów. Informacji udzielamy również w języku angielskim i w języku rosyjskim. Ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia dokumentów zarówno pod kątem treści jak i pod kątem cech formalnych preferujemy kontakt osobisty z klientem.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Kancelaria znajduje się na parterze ma wejście na poziomie chodnika.

Takie usytuowanie kancelarii zostało podyktowane wygodą osób starszych i niepełnosprawnych. Dogodny parking znajduje się przed kancelarią i na ulicy Akademickiej.

biuro_2