godlo

LUSSA S.C.

Kancelaria Notarialna

Opłaty notarialne


W praktyce notarialnej pytanie o wysokość opłat jest często pierwszym pytaniem jakie strona czynności kieruje do notariusza często nie mając jasnego pojęcia o tym czego dotyczyć będzie umowa. Żeby dokładnie obliczyć opłaty konieczne jest nie tylko ustalenie rodzaju i elementów dokonywanej czynności lecz również sprawdzenie dokumentów, wpisów w księdze wieczystej. Wynika to z tego, że na sumę tzw. „opłat notarialnych” składają się pobierane niejako „w imieniu” Urzędu Skarbowego podatki, opłaty sądowe także pobierane nie na rzecz notariusza a na rzecz Sądu i w końcu wynagrodzenie notariusza stanowiące ułamek tej kwoty.

Dlatego pobierane przez notariusza opłaty będą zależały bardziej od rodzaju czynności i stanu dokumentów niż od woli notariusza i przy każdej umowie będą trochę inne między innymi ze względu na potrzebę ustanowienia lub wykreślenia służebności, czy dokonanie innych dodatkowych wpisów.

W tym miejscu możesz w łatwy sposób obliczyć swoje koszta. Kalkulator opłat umieszczony na stronie dziennika Rzeczpospolita który uważamy za dość rzetelny jednak z tym zastrzeżeniem że z opisanych wyżej przyczyn podaje on kwoty orientacyjne

Podatek

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399). Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535).

Taksa Notarialna

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.

Opłata Sądowa

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).